FAQ

Mijn Verbetermeter algemeen

Voor wie is Mijn Verbetermeter bedoeld?

Mijn Verbetermeter is ontwikkeld voor medewerkers in de zorg. Het webbased instrument is eenvoudig in te richten en te bedienen.

Sluit Mijn Verbetermeter aan bij mijn manier van werken?

Mijn Verbetermeter sluit goed aan bij een lerende organisatie. De kwantitatieve kwaliteitsinformatie kan benut worden om de zorg te verbeteren. Het levert informatie aan (zelfsturende) teams. De kwantitatieve informatie kan ook belangrijk zijn voor de organisatie als geheel. Door bijvoorbeeld cliëntgroepen te vergelijken of te reflecteren op het eigen handelen en leren van het effect daarvan. 
Daarnaast is het ook mogelijk om kwalitatieve informatie te verzamelen. 

Waarom is Mijn Verbetermeter een aanvulling voor mijn organisatie?

Mijn Verbetermeter maakt het mogelijk dat er eenvoudig metingen kunnen worden uitgevoerd in jouw organisatie. Je kunt dit zelf initiëren op je eigen afdeling of binnen je team. Je kunt dus meten wat jij wilt meten en waarin jij geïnteresseerd bent. Mijn Verbetermeter is bedoeld voor intern verbeteren en ter ondersteuning van de kwaliteitscyclus van jouw zorgorganisatie.

Wat levert Mijn Verbetermeter mij op?

Mijn Verbetermeter levert kwantitatieve kwaliteitsinformatie in eenvoudige grafieken en overzichten. Je kiest zelf wat je wilt meten en op welk moment. Ook de resultaten kun je op elk gewenst moment inzien. Het is dus je eigen interne meetinstrument waar jij zelf mee aan de slag gaat. Mijn Verbetermeter is bedoeld voor intern verbeteren en ter ondersteuning van de kwaliteitscyclus van een zorgorganisatie.

Starten met Mijn Verbetermeter

Hoe kan ik me aanmelden?

Je kunt je het gehele jaar door aanmelden voor Mijn Verbetermeter. Geregeld vinden er trainingen plaats op verschillende locaties door het gehele land.

Hoe snel kunnen we starten met Mijn Verbetermeter?

Snel! Nadat je je aangemeld hebt word je uitgenodigd voor de training. Als je deze training hebt gevolgd kun je direct starten met Mijn Verbetermeter. Zeker als je er voor kiest om anoniem te meten kan een meet-app snel geïnitieerd en uitgezet worden.

Kunnen we ‘klein beginnen’ met Mijn Verbetermeter?

Juist klein beginnen heeft de voorkeur! Start met Mijn Verbetermeter bij een kleine groep cliënten met een anonieme meting. Door klein te beginnen ervaar je het gebruik van Mijn Verbetermeter en kun je het verder uitrollen in jouw organisatie zoals dat bij jullie past.

Hoe ziet Mijn Verbetermeter er uit?

Mijn Verbetermeter ziet er fleurig uit. Het linker-verticale menu is altijd zichtbaar. Zo navigeer je eenvoudig naar meten, resultaten of de Meet-app store.

Wat is een voorbeeld van een meet-app?

Voorbeeld 1: Kleinschalig wonen: In de kleinschalige zorg is de afspraak dat veel van de huishoudelijke klussen samen met de bewoners worden uitgevoerd. We hebben het gevoel dat dit er nogal eens bij inschiet. Deze Meet-app volgt hoe 'kleinschalig' er wordt gewerkt. Schieten de activiteiten er inderdaad soms bij in? En hoe komt dat?

Voorbeeld 2: Het idee bestaat dat cliënten in de GRZ niet op tijd zijn voor hun behandeling. Deze Meet-app kan inzichtelijk maken of dat in jullie praktijk ook inderdaad veel voorkomt, en wat de meest voorkomende redenen voor het te laat komen zijn.

Voorbeeld 3: Met een Meet-app kun je monitoren hoeveel tijd er zit tussen de oproep van de verloskundige en de aanwezigheid van de kraamverzorgende, en bij hoeveel gevallen de kraamverzorgende op tijd was om partusassistentie te verlenen.

Voor welke thema's is Mijn Verbetermeter geschikt?

Mijn Verbetermeter leent zich uitermate goed voor thema’s rondom kwaliteit voor de cliënt, zorgverlener en of de organisatie. Specifieke onderwerpen waaraan je dan kunt denken zijn lichamelijk welbevinden, woonsituatie, bezetting en bereikbaarheid. Maar uiteraard kan elk onderwerp bemeten worden met Mijn Verbetermeter, want je richt zelf je vragenlijst (meet-app) in en bepaalt dus zelf wat je wel en niet meet. 

Moet ik alle metingen (meet-apps) zelf ontwikkelen?

Je kunt gebruik maken van bestaande meet-app’s uit de meet-app store, of je stelt jouw eigen meting zelf samen in een nieuwe meet-app. Verder kun je bestaande meet-apps kopieren en naar eigen inzicht aanvullen of veranderen.

Zijn de meet-app’s gratis?

Ja, alle app’s zijn gratis als je een licentie hebt.

Hoe ziet een Meet-app er uit?

Een Meet-app ziet er uit zoals je hem zelf inricht. Je kunt de soorten vragen en antwoordcategorieën zelf inrichten en maken. Daarnaast kun je ook gebruik maken van gestandaardiseerde antwoordcategorieën.

Zie hier en voorbeeld van een meet-app:

Hoe zien de resultaten er uit?

Elk gegeven antwoord levert direct resultaten op. Je hoeft dus nooit te wachten op een rapport of overzicht van de resultaten. Je kunt deze direct in jouw team bespreken.

Het gebruik van Mijn Verbetermeter

Welke systeemeisen worden er gesteld voor het gebruik van Mijn Verbetermeter?

Er worden geen speciale eisen gesteld aan jullie eigen systemen. Mijn Verbetermeter levert geen belasting voor het huidige systeem omdat alle data in een datacentrum wordt opgeslagen (zie ook: Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?).

Mijn Verbetermeter is een webbased applicatie. Dit betekent dat de applicatie altijd beschikbaar is via het internet. Een computer, laptop of smartphone met internet verbinding heeft toegang tot Mijn Verbetermeter. Voor het gebruik van Mijn Verbetermeter hoeft nooit software gedownload te worden. Doordat de applicatie webbased is werk je altijd online in de meest up to date versie van Mijn Verbetermeter én zijn de ingevoerde data realtime beschikbaar.

Is een import van cliëntgegevens noodzakelijk?

Nee, het is niet noodzakelijk om cliënten te importeren omdat je ook anoniem kunt meten. Daarnaast kun je cliënten handmatig toevoegen.

Hoe ziet een meting er schematisch uit?

Is een tablet of smartphone noodzakelijk?

Nee, een tablet of smartphone is niet noodzakelijk. Mijn Verbetermeter is een webbased tool en is dus met ieder apparaat dat toegang heeft tot internet te gebruiken.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Mijn Verbetermeter is beveiligd met een SSL-verbinding. Dit betekent dat gegevens versleuteld worden verstuurd. Je herkent dit aan de URL die begint met https://. Zie hieronder het bijhorende certificaat.

Licentie & training

Enthousiast geworden? Ga dan direct aan de slag door een licentie aan te vragen. Mijn Verbetermeter is voor iedereen bruikbaar in de zorg.